Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
ul. Kościelna 21
11-034 Gryźliny
tel. (+48) 502 397 717

Nasz patron

006Święty Wawrzyniec – patron parafii w Gryźlinach

Święty Wawrzyniec, diakon, męczennik, patron ubogich, w liturgii wspominany jest dnia 10 sierpnia. Niepotwierdzone w pełni przekazy podają, że urodził się około 230 roku w Hiszpanii.

Wiadomości, jakie przekazuje nam o nim tradycja przyozdobione są legendami, które jednak w swej treści zasadniczej odpowiadają prawdzie. W 257 roku, kiedy św. Sykstus II został papieżem, wyświęcił go na swojego diakona. Mimo jego młodego wieku papież mianował go pierwszym wśród diakonów Kościoła Rzymskiego. Do pierwszego diakona należała opieka nad skarbcem Kościoła i podział dochodów kościelnych wśród ubogich. Wtedy Kościół Rzymski utrzymywał kapłanów i tysiące biednych, wysyłając także wsparcie biednym poza Rzymem.

Cesarz Walerian, chcąc wreszcie skończyć z chrześcijaństwem, wydał dekret prześladowczy, nakazujący w pierwszym rzędzie zlikwidować wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Sądził, że w ten sposób, chrześcijanie pozbawieni swoich pasterzy, opuszczą Kościół i ulegną rozproszeniu. Uwięziono więc papieża Sykstusa II. Gdy prowadzono go na śmierć męczeńską, św. Wawrzyniec podszedł do niego pogrążony we łzach. Papież polecił mu rozdzielić skarby Kościoła między biednych. Wawrzyniec wykonał polecenie, dając im także naczynie kościelne, by uchronić je przed rekwizycją ze strony władz państwa.

Cesarz, prowadząc wojny, potrzebował bogactw, które zabierał nie tylko Kościołowi, ale także obywatelom bogatym.

Prefekt Rzymu rozkazał Wawrzyńcowi wydać skarby Kościoła. Ten zamiast skarbów przyprowadził do niego biednych, oświadczając: „Ci są prawdziwym skarbem Kościoła”. Rozgniewany prefekt rozkazał go torturować. Tradycja mówi, że rzucono go na rozpalone kraty i pieczono go żywcem. Żywoty świętych podają, że kilku pogańskich senatorów będących świadkami jego tortur, przyjęło chrześcijaństwo. Męczeństwo św. Wawrzyńca miało miejsce dnia 10 sierpnia 258 roku.

Grób św. Wawrzyńca męczennika od początku stał się najbardziej odwiedzanym przez pielgrzymów. Przychodzili do niego ze swoimi skargami i prośbami, wierząc, że jest potężnym orędownikiem u Boga. Już za Konstantyna Wielkiego nad jego grobem zbudowano bazylikę ku jego czci, którą później przebudowano. Do dnia dzisiejszego należy ona do najważniejszych bazylik Rzymu. Imię świętego Wawrzyńca włączono do mszalnego Kanonu Rzymskiego. Czczony był przez wieki zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie. Niemcy przypisywali mu swe zwycięstwa nad Madziarami (X w.). Filip II Hiszpański kazał na jego cześć wybudować Escorial na planie przypominającym kratę. Jego głowa, uważana za jedną z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa, przechowywana jest na Watykanie. Wawrzyniec należał i nadal należy do świętych najbardziej czczonych w Kościele powszechnym. Stąd też w kalendarzach kult jego występuje w pobliżu świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Imię Wawrzyniec pochodzi z łacińskiego Laurentius. Utworzono je od nazwy miasta Laurentum. Pierwotnie oznaczało to człowieka pochodzącego z Laurentum. W Polsce imię to znane jest od średniowiecza. Najpierw w formie łacińskiej: Laurentius, a następnie w formie niemieckiej: Lorenc.

Znani są też inni święci noszący to imię:

  • św. Wawrzyniec Giustiniani, biskup Wenecji, który w liturgii wspominany jest 8 stycznia. Urodził się 1 lipca 1381 roku w rodzinie szlacheckiej w Wenecji. Słynął ze swojej dobroci i dzieł miłosierdzia. Zmarł 8 stycznia 1456 roku,
  • św. Wawrzyniec Ruiz, ojciec rodziny, męczennik, w liturgii wspominany 28 września. Urodził się w 1589 roku w Manili. Był zakrystianem dominikańskich misjonarzy w Japonii, gdzie poniósł śmierć męczeńską 14 sierpnia 1633 roku w Nagasaki,
  • św. Wawrzyniec z Canterbury, benedyktyn, biskup w liturgii wspominany 2 lutego. Był jednym z pierwszych misjonarzy wysłanych z Rzymu przez Grzegorza Wielkiego dla głoszenia ewangelii. Zmarł 2 lutego 619 roku w Canterbury.
  • św. Wawrzyniec z Dublina, augustianin, opat i arcybiskup, w liturgii wspominany 14 listopada. Urodził się około 1128 roku w Leinster w Irlandii. Przeprowadził szereg koniecznych reform. Zmarł 14 listopada 1180 roku.