Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
Gryźliny 27
11-034 Stawiguda
tel. 89 5191 867

Ogłoszenia parafialne, 19 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12 Niedziela Zwykła, 19 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W czwartek 23 czerwca 2016 r. obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim Ojcom życzymy by wpatrzeni w Boga Ojca – wzór ojcostwa z miłością, zapałem, entuzjazmem, wielkodusznie i hojnym sercem realizowali ojcowskie powołanie.
 • W piątek 24 czerwca 2016 r. Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.
 • W piątek 24 czerwca 2016 r. o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Dziękuję młodzieży z Domu dla Dzieci w Gryźlinach i Panu Kazimierzowi Steficowi za porządkowanie terenu wokół kościoła po piątkowej wichurze.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Grabowskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Kocoń i Karkulowskich .
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                               

Myśl na nowy tydzień:

 „Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć”.

Ogłoszenia parafialne, 12 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

11 Niedziela Zwykła, 12 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w poprzednią niedzielę zostały zebrane ofiary w wysokości 143 zł i 67 gr.  Bóg zapłać.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Wójcik, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Grabowskich.
 • Dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                              

Myśl na nowy tydzień:

Zwy­cięzca­mi w miłości są po­kona­ni przez miłość”.

Ogłoszenia parafialne, 05 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 10 Niedziela Zwykła, 05 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pn.
 • W dzisiejszą niedzielę ofiary zbierane do puszki przed kościołem będą przeznaczone na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Serdeczne dziękuję rodzicom i opiekunom młodzieży, która przystąpiła do bierzmowania za dar ofiarowany dla naszego kościoła w postaci naczynia liturgicznego do udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami.
 • O posprzątanie kościoła serdecznie proszę rodziny Państwa Wójcik.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                      

Myśl na nowy tydzień:

 „Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca”.

Ogłoszenia parafialne, 29 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

9 Niedziela Zwykła, 29 maja 2016 r.

 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na ostatnie nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie dzisiaj o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Serdeczne dziękuję rodzicom dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii św. za dar jaki ofiarowali dla naszego kościoła w postaci dwóch kompletów obrusów, na Adwent i Wielki Post.
 • W poniedziałek 30 maja 2016 r. o godz. 18.00 sakramentem bierzmowania w naszej parafii.
 • 03 czerwca 2016 r. obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.30. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • W następną niedzielę 05 czerwca 2016 r. ofiary zbierane do puszki przed kościołem będą przeznaczone na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
 • Dziękuję Pani Jadwidze Tomiałojć za uporządkowanie grobów przy kościele.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Boga Pan Zdzisław Brzostek. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                       

Myśl na nowy tydzień:

 „Nie chodzi o da­nie Bied­ne­mu cząstki z te­go, co nam zby­wa, ale o zro­bienie mu miej­sca w naszym życiu”.

Ogłoszenia parafialne, 26 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 26 maja 2016 r.

 •  Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie (i nie tylko) o naszych mamach w dniu ich święta.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W piątek 27 maja 2016 r. koniec Białego Tygodnia. Serdeczne dziękuję rodzicom dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii św. za dar jaki ofiarowali dla naszego kościoła w postaci dwóch kompletów obrusów, na Adwent i Wielki Post. Dziękuję za wspaniałą współpracę podczas przygotowań do Pierwszej Komunii. Pani Justyna katechetka pragnie podziękować rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za zaangażowanie w przygotowania, pomoc, twórczą współpracę i okazywaną życzliwość. Jako proboszcz serdecznie dziękuję Pani Justynie katechetce za wielkie poświęcenie w przygotowaniu dzieci, za wkładane serce i poświęcony czas.
   • Serdecznie dziękuję parafianom za przygotowanie i ozdobienie drogi procesyjnej,
   • Dziękuję parafianom za zaangażowanie, ofiary i pomoc w tworzeniu i dekorowaniu ołtarzy,
   • Dziękuję druhnom i druhom z OSP w Gryźlinach za udział w procesji,
   • dziękuję Panu organiście,
   • Dziękuję ministrantkom i ministrantom,
   • Dziękuję dziewczynkom sypiącym kwiaty,  
   • Dziękuję za płatki kwiatów sypane na procesji.
   • Dziękuję dorosłym, młodzieży i dzieciom z udział w procesji,
   • Dziękuję Paniom za prowadzenie śpiewu.W sobotę 28 maja 2016 r. o godz. 19.00 spowiedź młodzieży przed sakramentem bierzmowania.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii. O dalszą troskę przed proszę rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Boga Pan Zdzisław Brzostek. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną
         życzliwość i pomoc.                                       

Myśl na nowy tydzień:

„Matka to jedyna osoba na świecie, która pokochała Cię zanim jeszcze Cię poznała”.

Ogłoszenia parafialne, 15 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn od So godz. 18.00.
 • W poniedziałek 16 maja 2016 r. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych Świąt.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. a o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W sobotę 21 maja 2016 r. o godz. 13.00 spowiedź dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą.
 • Za posprzątanie kościoła i kawiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom państwa Abako i Rudzkich.  O dalszą troskę proszę rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • Serdecznie proszę o zbieranie płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i  pomoc.    

Myśl na nowy tydzień:

„Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas”.

Ogłoszenia parafialne, 08 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Wniebowstąpienie Pańskie, 08 maja 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn od Cz o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pt i So.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czwartek 05 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. a o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
 • W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00  spotkanie z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Na pomoc humanitarną dla Ukrainy zebraliśmy 260 zł i 25 gr. Bóg zapłać.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinie Pani Agnieszki Jankhe O dalszą troskę proszę rodziny państwa Abako i Rudzkich.
 • Serdecznie proszę o zbierani płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Zapowiedzi przedślubne: Maciej Stefic, kawaler, parafia Gryźliny i Natalia Justyna Mandryk, panna, parafia greckokatolicka w Olsztynie – zapowiedź trzecia.
 • Wywóz śmieci wielkogabarytowych, 13 maja 2016 r. (piątek). Informacje na tablicach ogłoszeń.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                                            

Myśl na nowy tydzień:

„Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi”.

Ogłoszenia parafialne, 01 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 VI Niedziela Wielkanocy, 01 maja 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę ofiary składane do puszki będą przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
 • Msze św. w tym tygodniu w Pn i od Śr do So o godz. 18.00
 • .W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W poniedziałek 02 maja 2016 w  r. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
 • We wtorek 03 maja 2016 r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. o godz. 8.30 i 12.00. W tym dniu obchodzimy Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dzień dziękczynienia za wolność Polski. O godz. 17.00 w Zielonowie przy kapliczce nabożeństwo majowe.
 • W czwartek 05 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • W sobotę 07 maja 2016 r. o godz. 14.00  spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W następną niedzielę 08 maja 2016 r. po Mszy św. o godz. 12.00  spotkanie z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • 06 maja 2016 r. pierwszy piątek miesiąca –  odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.30. Spowiedź w szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Gronkiewicz i Pani Jadwidze Tomiałojć. O dalszą troskę proszę rodziny Pani Agnieszki Jankhe i Danuty Flis.
 • Dziękuję Panu Jackowi Pertkiewiczowi za podarowanie wzmacniacza do kościoła.
 • Serdecznie proszę o zbierani płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Zapowiedzi przedślubne: Maciej Stefic, kawaler, parafia Gryźliny i Natalia Justyna Mandryk, panna, parafia greckokatolicka w Olsztynie – zapowiedź pierwsza.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                                          

Myśl na nowy tydzień:

„Miast błagać chmurę o deszcz, le­piej wy­kop studnię”.

Ogłoszenia parafialne, 24 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Wielkanocy, 24 kwietnia 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00 Nie będzie Mszy świętej w Pn.
 • W sobotę 30 kwietnia 2016 r. Msza św. o godz. 18.00 w intencji Ś.P. Barbary Kościukiewicz. Msza św. od wspólnoty Żywego Różańca.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Stefic i Liderlin. O dalszą troskę proszę rodzinę Państwa Gronkiewicz i Panią Jadwigę Tomiałojć.
 • W następną niedzielę 01 maja 2016 r. ofiary składane do puszki będą przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i   pomoc                                                          

Myśl na nowy tydzień:

„Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku”.

Ogłoszenia parafialne, 17 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV Niedziela Wielkanocy, 17 kwietnia 2016 r.

 • W dzisiejsza Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w kościele.
 • W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W czwartek 21 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Cz o godz. 18.00 Nie będzie Mszy świętych w Pt i So.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Potorskich i Baniszewskich. O dalszą troskę proszę rodziny Państwa Stefic i Liderlin.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do siebie świętej pamięci Barbarę Kościukiewicz. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

Myśl na nowy tydzień:

„W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym”.

 Starsze wpisy »