Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
Gryźliny 27
11-034 Stawiguda
tel. 89 5191 867

Ogłoszenia parafialne, 15 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn od So godz. 18.00.
 • W poniedziałek 16 maja 2016 r. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych Świąt.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. a o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W sobotę 21 maja 2016 r. o godz. 13.00 spowiedź dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą.
 • Za posprzątanie kościoła i kawiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom państwa Abako i Rudzkich.  O dalszą troskę proszę rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • Serdecznie proszę o zbieranie płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i  pomoc.    

Myśl na nowy tydzień:

„Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas”.

Ogłoszenia parafialne, 08 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Wniebowstąpienie Pańskie, 08 maja 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn od Cz o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pt i So.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czwartek 05 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. a o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
 • W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00  spotkanie z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Na pomoc humanitarną dla Ukrainy zebraliśmy 260 zł i 25 gr. Bóg zapłać.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinie Pani Agnieszki Jankhe O dalszą troskę proszę rodziny państwa Abako i Rudzkich.
 • Serdecznie proszę o zbierani płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Zapowiedzi przedślubne: Maciej Stefic, kawaler, parafia Gryźliny i Natalia Justyna Mandryk, panna, parafia greckokatolicka w Olsztynie – zapowiedź trzecia.
 • Wywóz śmieci wielkogabarytowych, 13 maja 2016 r. (piątek). Informacje na tablicach ogłoszeń.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                                            

Myśl na nowy tydzień:

„Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi”.

Ogłoszenia parafialne, 01 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 VI Niedziela Wielkanocy, 01 maja 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę ofiary składane do puszki będą przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
 • Msze św. w tym tygodniu w Pn i od Śr do So o godz. 18.00
 • .W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W poniedziałek 02 maja 2016 w  r. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
 • We wtorek 03 maja 2016 r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. o godz. 8.30 i 12.00. W tym dniu obchodzimy Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dzień dziękczynienia za wolność Polski. O godz. 17.00 w Zielonowie przy kapliczce nabożeństwo majowe.
 • W czwartek 05 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • W sobotę 07 maja 2016 r. o godz. 14.00  spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W następną niedzielę 08 maja 2016 r. po Mszy św. o godz. 12.00  spotkanie z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • 06 maja 2016 r. pierwszy piątek miesiąca –  odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.30. Spowiedź w szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Gronkiewicz i Pani Jadwidze Tomiałojć. O dalszą troskę proszę rodziny Pani Agnieszki Jankhe i Danuty Flis.
 • Dziękuję Panu Jackowi Pertkiewiczowi za podarowanie wzmacniacza do kościoła.
 • Serdecznie proszę o zbierani płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Zapowiedzi przedślubne: Maciej Stefic, kawaler, parafia Gryźliny i Natalia Justyna Mandryk, panna, parafia greckokatolicka w Olsztynie – zapowiedź pierwsza.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                                          

Myśl na nowy tydzień:

„Miast błagać chmurę o deszcz, le­piej wy­kop studnię”.

Ogłoszenia parafialne, 24 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Wielkanocy, 24 kwietnia 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00 Nie będzie Mszy świętej w Pn.
 • W sobotę 30 kwietnia 2016 r. Msza św. o godz. 18.00 w intencji Ś.P. Barbary Kościukiewicz. Msza św. od wspólnoty Żywego Różańca.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Stefic i Liderlin. O dalszą troskę proszę rodzinę Państwa Gronkiewicz i Panią Jadwigę Tomiałojć.
 • W następną niedzielę 01 maja 2016 r. ofiary składane do puszki będą przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i   pomoc                                                          

Myśl na nowy tydzień:

„Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku”.

Ogłoszenia parafialne, 17 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV Niedziela Wielkanocy, 17 kwietnia 2016 r.

 • W dzisiejsza Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w kościele.
 • W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W czwartek 21 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Cz o godz. 18.00 Nie będzie Mszy świętych w Pt i So.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Potorskich i Baniszewskich. O dalszą troskę proszę rodziny Państwa Stefic i Liderlin.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do siebie świętej pamięci Barbarę Kościukiewicz. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

Myśl na nowy tydzień:

„W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym”.

Ogłoszenia parafialne, 10 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III Niedziela Wielkanocy, 10 kwietnia 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Niech Słowo Boże będzie naszym pokarmem każdego dnia.
 • W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Na KUL zebraliśmy ofiary w wysokości 533,5 zl. Na potrzeby charytatywne Caritas zebraliśmy 557,5 zł . Bóg zapłać.
 • W czwartek 14 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30 spotkanie Oazy Dzieci Bożych.
 • W następną niedzielę 17 kwietnia 2016 r. po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami dzieci  przygotowujących się do I Komunii św. i  rodzicami oraz opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Brudzińskich i Bochno. O dalszą troskę proszę rodziny Państwa Potorskich i Baniszewskich.
 • Dziękuję Pani Krystynie Plotetzkiej, Celinie Czeczko i Panu Romanowi Nawackiemu za wiosenne porządki przy kościele.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.

Myśl na nowy tydzień: 

Biblia jest jedyną księgą, którą czyta się zawsze w obecności autora ”.

Ogłoszenia parafialne, 03 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II Niedziela Wielkanocy, 03 kwietnia 2016 r. czyli Miłosierdzia Bożego

 • Dzisiejsza  niedziela to druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Ofiary zbierane w dzisiaj na tacę będą przeznaczone na potrzeby charytatywne Caritas. Bóg zapłać.
 • Dzisiaj od godz. 15.00 – do 16.00 Godzina Miłosierdzia, zapraszam na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.50 pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia.
 • W poniedziałek 04 kwietnia 2016 r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, dzień adopcji życia poczętego.
 • W czwartek 07 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Spotkanie potrwa do godz. 18.00.
 • W następną niedzielę 10 kwietnia 2016 r. po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami i opiekunami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Pokrzywnickich i Retkowicz. O dalszą troskę proszę rodziny Państwa Brudzińskich i Bochno.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.

Myśl na nowy tydzień:

„Doświad­czy­liśmy na so­bie roz­paczy, ale doświad­czy­liśmy również siły, która nas podniosła”

Ogłoszenia parafialne, 27 marca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, 27 marca 2016 r.

 • Jutro drugi dzień świąt, poniedziałek w oktawie Wielkanocy, Msze św. o godz. 8.30 i 12.00. Ofiaryb zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00. W piątek nie ma postu.
 • Następna niedziela 03 kwietnia 2016 r. to druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Ofiary zbierane w tym dniu na tacę będą przeznaczone na potrzeby charytatywne Caritas.
 • O posprzątanie kościoła serdecznie proszę rodziny Państwa Pokrzywnickich i Retkowicz.
 • Serdecznie dziękuję za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego w wysokości 893 zł.
 • Dziękuję Paniom Agnieszce Panuś i Bożenie Serafin za ułożenie kwiatów w kościele.
 • Dziękuję byłemu parafianinowi, który mieszka obecnie w Niemczech za podarowanie paschału do naszego kościoła.
 • Dziękuję organiście Panu Janowi Abako za prowadzenie śpiewu w czasie świątecznych dni i Pani Barbarze Wasilewskiej za pomoc w śpiewie.
 • Dziękuję Pani Czesławie Prusik za pomoc w przygotowaniu kościoła na święta.
 • Dziękuję młodzieży z OSP w Gryźlinach za czuwanie przy Grobie Pańskim.
 • Dziękuję  Druhnom i Druhom Z OSP w Gryźlinach za czuwanie przy Grobie Pańskim i udział w procesji. Dziękuję za zaangażowanie w uświetnieniu świątecznych dni.
 • Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w czytanie Słowa Bożego i śpiew psalmów w czasie świątecznych liturgii.
 • Dziękuję ministrantom za wytrwałą służbę przy ołtarzu.
 • Dziękuję Pani Bożenie Serafin za nowe obrusy do kościoła.
 • Dziękuję Panu Janowi Malinowskiemu za wymianę gniazdek elektrycznych w kościele i wymianę oświetlenia na budynku plebanii.
 • Dziękuję drogim parafianom za życzenia, pamięć, modlitwę z okazji dnia ustanowienia kapłaństwa.
 • Dziękuję za smaczne dary na stół wielkanocny.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                                         

 Myśl na nowy tydzień:

 „Bądź prze­kona­ny; jeżeli o kimś mówisz źle, zaw­sze ci uwierzą”.

Ogłoszenia parafialne, 20 marca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, 20 marca 2016 r. 

 •  Rozpoczyna się Wielki Tydzień – najważniejszy czas w Roku Kościelnym.
 • Msze św. w Wielkim Tygodniu: w Pn o godz. 18.00, we Wt i Śr o godz. 8.00. W poniedziałek 21 marca 2016 r. będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi w czasie Mszy św. o godz. 18.00, będą spowiadać zaproszeni księża. Serdecznie zapraszam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • W Wielki Wtorek 31 marca 2015 r. od godz. 10.00 odwiedziny u chorych. Proszę zgłosić osoby, które chcą się wyspowiadać i przyjąć Komunię świętą w domu.
 • 24 marca 2016 r. Wielki Czwartek – rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. O godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00.
 • 25 marca 2016 r. Wielki Piątek Męki Pańskiej – Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 10.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 15.00. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 22.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
 • 26 marca 2016 r. Wielka Sobota – Adoracja Pana Jezusa w  Bożym Grobie od godz. 10.00, straż honorową od godz. 14.00 będą pełnić młodzież z OSP w Gryźlinach. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny:  Ameryka godz. 11.00, ( podwórko u Pani Szulejko), Gryźliny godz. 12.00 i 14.00.
 • Wigilia Paschalna w Wielką Noc – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 !!! (zabieramy ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych). Adoracja Pana Jezusa Zmartwychwstałego do godz. 24.00 i potem od godz. 5.00 rano,  straż honorową będą pełnić Druhowie z OSP w Gryźlinach. Uwaga! W nocy zmiana czasu.
 • 27 marca 2016 r. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – Procesja Rezurekcyjna o godz. 6.00 rano i Msza św. Rezurekcyjna. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.30. Następna Msza św. o godz. 12.00.
 • Pamiętajmy w czasie świąt o ubogich i potrzebujących.
 • Ofiary składane do puszki przed kościołem będą przeznaczone na kwiaty Grobu Pańskiego. Serdecznie dziękuję.
 • Dziękuję Pani Celinie Czeczko, Pani Jadwidze Tomiałojć i Pani Irenie Gamdzyk za posprzątanie terenu wokół kościoła i plebanii.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Bilitewskich i Państwa Greglickich.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną pomoc,
  życzliwość i wsparcie.                           

Myśl na nowy tydzień:

„Fałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść”. 

Ogłoszenia parafialne, 13 marca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

5 Niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2016 r.            

 • Msze święte w tym tygodniu w Pn i od Cz do So o godz. 18.00, we Wt i Śr o godz. 8.00.  
 • Wielki Post to czas naszego nawracania się i zbliżania się do Boga przez modlitwę, jałmużnę i post. W Roku Miłosierdzia zachęcam do czytania Pisma Świętego i modlitwy osobistej, ofiarności dla bliźnich, dostrzegania ich potrzeb oraz dobrych postanowień i umartwień.
 • W tym tygodniu od Pn do So nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 a w niedzielę na Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 8.30.
 • Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszam na spotkanie w czwartek, 17 marca 2016 r. o godz. 16.30. na plebanii.
 • Za tydzień Niedziela Palmowa, na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Proszę o zgłoszenie się osób, które chcą czytać Mękę Pańską.
 • Dzisiaj i w  następną niedzielę ofiary zbierane do puszki będą przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Serdecznie dziękuję.
 • O posprzątanie kościoła proszę rodziny Państwa Bilitewskich i  Państwa Greglickich.
 • Serdeczne proszę o pomoc w porządkowaniu trenu wokół kościoła na święta.
 • Dziękuję za składane ofiary w kościele lub wpłacane na konto parafialne z racji odwiedzin duszpasterskich, za ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną pomoc, życzliwość
  i wsparcie.

Myśl na nowy tydzień:

„Małe zwy­cięstwa. Cza­sem nie ma nadziei na nic in­ne­go, ale cza­sem nicze­go więcej nie trzeba”.

 Starsze wpisy »