Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
Gryźliny 27
11-034 Stawiguda
tel. 89 5191 867

Ogłoszenia parafialne, 25 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

26 Niedziela Zwykła, 25 września 2016 r. 

 • Nie będzie w tym tygodniu Mszy św. od Pn do So.
 • W Cz święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w So  - św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • Za  posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji dziękuję rodzinom Państwa Cichockch i Federewicz. Dziękuję Pani Bożenie Serafin za kwiaty do dekoracji kościoła
 • W  dzisiejszą niedzielę o godz. 10.30 Msza św. odpustowa w kaplicy szpitala w Ameryce, której patronuje św. Ojciec Pio.
 • Ofiary zbierane dzisiaj do puszki są przeznaczone na pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Bóg zapłać.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„ Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć”.

Ogłoszenia parafialne, 18 września 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

25 Niedziela Zwykła, 18 września 2016 r.

 • Nie będzie w tym tygodniu Mszy św. od Pn do Cz. Msze św. w Pt i So o godz. 18.00.
 • Dzieci, które chciałyby uczestniczyć w Oazie Dzieci Bożych i poznawać coraz bardziej Pana Boga, zapraszam na spotkanie w czwartek 22 września 2016 r. o godz. 16.30.
 • Za  posprzątanie kościoła dziękuję rodzinom Państwa Podgórskich i Kucińskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Cichockch i Federewicz.
 • W  następną niedzielę 25 września 2016 r. o godz. 10.30 Msza św. odpustowa w kaplicy szpitala w Ameryce, której patronuje św. Ojciec Pio.
 • Na spalony kościół we Florczakach w ubiegłą niedzielę zebraliśmy ofiary w wysokości 503 zł i 70 gr. Bóg zapłać!
 • Dziękuję Panu Jerzemu Flisowi za skoszenie trawy przy kościele, dziękuję Pani Celinie Czeczko za walkę z chwastami na cmentarzu.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„ Wiara jest miłością do te­go, co niewi­doczne; uf­nością w to, co niemożli­we i nieprawdopodobne”.

Ogłoszenia parafialne, 11 września 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 24 Niedziela Zwykła, 11 września 2016 r.

 • Nie będzie w tym tygodniu Mszy św. od Pn do So.
 • Za  posprzątanie kościoła dziękuję rodzinom Państwa Grodzińskich i Deptuła, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Podgórskich i Kucińskich.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dobrego roku szkolnego.

Myśl na nowy tydzień:

„Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się ”.

Ogłoszenia parafialne, 04 września 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 23 Niedziela Zwykła, 04 września 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Pt o godz. 18.00 (oprócz So).
 • W czwartek 08 września 2016 r. Święto  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej.
 • Dzieci, które chciałyby uczestniczyć w Oazie Dzieci Bożych i poznawać coraz bardziej Pana Boga, zapraszam na spotkanie w czwartek 08 września 2016 r. o godz. 16.30.
 •  W następną niedzielę 11 września 2016 r. odpust w Gietrzwałdzie.
 • W sobotę 10 września 2016 r. zapraszam na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wyjście o godz. 8.00 z kościoła w Gryźlinach. O godz. 16.00 Msza św. w bazylice gietrzwałdzkiej z błogosławieństwem dzieci. Zapraszam na tę Mszę św. wszystkich parafian i gości, szczególnie rodziny z dziećmi. Powrót z Gietrzwałdu we własnym zakresie. Proszę pamiętać o tych, którzy nie mają środka transportu.
 • Dziękuję Pani Celinie Czeczko za walkę z chwastami na cmentarzu, dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu.
 • O  posprzątanie kościoła proszę rodziny Państwa Grodzińskich i Deptuła.
 • Pan Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty parafialnej Ś.P. Stanisława Baniszewskiego. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dobrego roku szkolnego.

Myśl na nowy tydzień:

„Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi ”.

Ogłoszenia parafialne, 28 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE       

22 Niedziela Zwykła, 28 sierpnia 2016 r. 

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So (oprócz Cz).
 • W czwartek 01 września 2016 r. wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, dzień modlitw o pokój na świecie. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy walczyli i ginęli w obronie naszej Ojczyzny.
 • Również w czwartek 01 września 2016 r. o godz. 9.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
 • 02 września 2016 r. pierwszy piątek miesiąca –  odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.30. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • O  posprzątanie kościoła proszę dwie rodziny z Ameryki.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dobrego roku szkolnego.

Myśl na nowy tydzień:

„Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest”.

Ogłoszenia parafialne, 21 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

21 Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Nie będzie Mszy św. w tym tygodniu od Pn do So.
 • Druhny i druhowie z OSP Gryźliny dziękują za serdeczne i hojne przyjęcie w czasie kwesty.
 • Za posprzątanie kościoła i dekorację serdecznie dziękuję rodzinie Pani Izabeli Nawackiej i rodzinnie Państwa Cieloch.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Cza­sem o by­le cień człowiek ma żal do człowieka, a życie jak osioł ucieka”.

Ogłoszenia parafialne, 14 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

20 Niedziela Zwykła, 14 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do Pt o godz. 18.00.
 •  W poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej). Msze św. o godz. 8.30 i 12.00. Po każdej Mszy św. poświęcenie owoców, kwiatów, ziół, kłosów zbóż.
 • Druhny i druhowie z OSP Gryźliny tradycyjnie, jak co roku będą w dzisiejszą niedzielę kwestować w Gryźlinach i  Zielonowie. Druhowie proszą o serdeczne i hojne przyjęcie. Warto wspierać tych,  co czuwają nad naszym bezpieczeństwem i niosą pomoc w różnych sytuacjach.
 • W imieniu Pana Sołtysa, Rady Sołeckiej, Pana Radnego, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP  zapraszam na Festyn Rodzinny w Gryźlinach, który odbędzie się sobotę 20 sierpnia 2016 r. Świętowanie rozpocznie się Mszą świętą odpustową ku czci Świętego Wawrzyńca. Pragniemy podziękować naszemu Patronowi za opiekę nad naszą parafią i prosić o dalsze Jego stawiennictwo przed Bogiem. Serdecznie zapraszam. Następnie zapraszam o godz. 16.00 na plac za świetlicą w Gryźlinach na festyn rodzinny. W programie: występy artystyczne, blok zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych, ognisko z kiełbaskami, poczęstunek, stoiska handlowe. Gorąca zapraszam i do zobaczenia.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję Pani Reginie Imielskiej i rodzinie Państwa Koper, o dalszą troskę proszę rodzinę Pani Izabeli Nawackiej i rodzinę Państwa Cieloch.
 • Dziękuję Pani Grażynie Baniszewskiej za kwiaty do kościoła, dziękuję Panu Jerzemu Flisowi za skoszenie trawy przy kościele i plebanii.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                             
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic”.

Ogłoszenia parafialne, 07 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 19 Niedziela Zwykła, 07 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Pt o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w So.
 • W Pn wspomnienie św. Dominika, we Wt święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, w Śr święto św. Wawrzyńca, w Pt wspomnienie św. Klary.
 • W Śr przypada Uroczystość Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, patrona naszej parafii. Odpust w naszej parafii będziemy przeżywali w sobotę 20 sierpnia 2016 r., na który serdecznie zapraszam.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinie Pani Marii Żabińskiej i rodzinnie Państwa Sokal-Flis, o dalszą troskę proszę Panią Reginę Imielską i rodzinę Państwa Koper.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź trzecia.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Je­dyne, cze­go nam pot­rze­ba, abyśmy sta­li się dob­ry­mi fi­lozo­fami, to zdol­ność do dzi­wienia się światem”.

Ogłoszenia parafialne, 31 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 18 Niedziela Zwykła, 31 lipca 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pn.
 • 05 sierpnia 2015 r. pierwszy piątek miesiąca –  odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele będzie od godz. 17.30. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • W Cz wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, w So Święto Przemienienia Pańskiego.
 • Na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za nasze bezpieczne podróże w ubiegłą niedzielę złożono ofiary wysokości 555 zł.  Bóg zapłać.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Pana Grzegorza Żabińskiego i Państwa Klucewicz, o dalszą troskę proszę rodzinę Pani Marii Żabińskiej i rodzinę Państwa Sokal-Flis.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź druga.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie”.

Ogłoszenia parafialne, 24 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

17 Niedziela Zwykła, 24 lipca 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy świętej poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za bezpieczne podróże.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W Pn święto św. Jakuba, we Wt wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców NMP, dzień wdzięczności Rodzicom, Babciom, Dziadkom i Emerytom, w Pt wspomnienie św. Marty.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Sokołowskich i  Pana Piotra Żabińskiego, o dalszą troskę proszę rodziny Pana Grzegorza Żabińskiego i Państwa Klucewicz.
 • Dziękuję Pani Jadwidze Tomiałojć za uporządkowanie grobów przy kościele.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź pierwsza.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Naj­lep­szym wyjściem z trud­nej sy­tuac­ji jest przejście przez nią”.

 Starsze wpisy »