Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
Gryźliny 27
11-034 Stawiguda
tel. 89 5191 867

Ogłoszenia parafialne, 24 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

17 Niedziela Zwykła, 24 lipca 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy świętej poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za bezpieczne podróże.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W Pn święto św. Jakuba, we Wt wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców NMP, dzień wdzięczności Rodzicom, Babciom, Dziadkom i Emerytom, w Pt wspomnienie św. Marty.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Sokołowskich i  Pana Piotra Żabińskiego, o dalszą troskę proszę rodziny Pana Grzegorza Żabińskiego i Państwa Klucewicz.
 • Dziękuję Pani Jadwidze Tomiałojć za uporządkowanie grobów przy kościele.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź pierwsza.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Naj­lep­szym wyjściem z trud­nej sy­tuac­ji jest przejście przez nią”.

Ogłoszenia parafialne, 17 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 16 Niedziela Zwykła, 17 lipca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W Śr wspomnienie bł. Czesława, w Pt święto św. Marii Magdaleny, w So – święto św. Brygidy
       patronki Europy.
 • W następną niedzielę 24 lipca 2016 r., po każdej Mszy świętej poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za bezpieczne podróże.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Wilk, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Sokołowskich i Piotra Żabińskiego.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Zdro­wy rozsądek to rzecz, której każdy pot­rze­buje, mało kto po­siada, a nikt nie wie, że mu brakuje”.

Ogłoszenia parafialne, 10 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

15 Niedziela Zwykła, 10 lipca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • O posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Tyburskich, Gendek i Broch, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Kania i Wilk.
 • Dziękuję Panu Jackowi Pertkiewiczowi za naprawienie głównych drzwi w kościele.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do siebie Panią Teresę Cegiełka. Msza św. w 30 dzień od śmierci będzie odprawiona 28 lipca (czwartek) 2016 r. o godz. 18.00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

Myśl na nowy tydzień:

„Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy ”.

Ogłoszenia parafialne, 03 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

14 Niedziela Zwykła, 03 lipca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Tyburskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Salutzkich i Balcerczyk.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Ucz swo­je dzieci mil­czeć. Mówić nauczą się same”.

Ogłoszenia parafialne, 19 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12 Niedziela Zwykła, 19 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W czwartek 23 czerwca 2016 r. obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim Ojcom życzymy by wpatrzeni w Boga Ojca – wzór ojcostwa z miłością, zapałem, entuzjazmem, wielkodusznie i hojnym sercem realizowali ojcowskie powołanie.
 • W piątek 24 czerwca 2016 r. Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.
 • W piątek 24 czerwca 2016 r. o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Dziękuję młodzieży z Domu dla Dzieci w Gryźlinach i Panu Kazimierzowi Steficowi za porządkowanie terenu wokół kościoła po piątkowej wichurze.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Grabowskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Kocoń i Karkulowskich .
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                               

Myśl na nowy tydzień:

 „Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć”.

Ogłoszenia parafialne, 12 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

11 Niedziela Zwykła, 12 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w poprzednią niedzielę zostały zebrane ofiary w wysokości 143 zł i 67 gr.  Bóg zapłać.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Wójcik, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Grabowskich.
 • Dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                              

Myśl na nowy tydzień:

Zwy­cięzca­mi w miłości są po­kona­ni przez miłość”.

Ogłoszenia parafialne, 05 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 10 Niedziela Zwykła, 05 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pn.
 • W dzisiejszą niedzielę ofiary zbierane do puszki przed kościołem będą przeznaczone na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Serdeczne dziękuję rodzicom i opiekunom młodzieży, która przystąpiła do bierzmowania za dar ofiarowany dla naszego kościoła w postaci naczynia liturgicznego do udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami.
 • O posprzątanie kościoła serdecznie proszę rodziny Państwa Wójcik.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                      

Myśl na nowy tydzień:

 „Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca”.

Ogłoszenia parafialne, 29 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

9 Niedziela Zwykła, 29 maja 2016 r.

 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na ostatnie nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie dzisiaj o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Serdeczne dziękuję rodzicom dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii św. za dar jaki ofiarowali dla naszego kościoła w postaci dwóch kompletów obrusów, na Adwent i Wielki Post.
 • W poniedziałek 30 maja 2016 r. o godz. 18.00 sakramentem bierzmowania w naszej parafii.
 • 03 czerwca 2016 r. obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.30. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • W następną niedzielę 05 czerwca 2016 r. ofiary zbierane do puszki przed kościołem będą przeznaczone na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
 • Dziękuję Pani Jadwidze Tomiałojć za uporządkowanie grobów przy kościele.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Boga Pan Zdzisław Brzostek. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                                       

Myśl na nowy tydzień:

 „Nie chodzi o da­nie Bied­ne­mu cząstki z te­go, co nam zby­wa, ale o zro­bienie mu miej­sca w naszym życiu”.

Ogłoszenia parafialne, 26 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 26 maja 2016 r.

 •  Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie (i nie tylko) o naszych mamach w dniu ich święta.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W piątek 27 maja 2016 r. koniec Białego Tygodnia. Serdeczne dziękuję rodzicom dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii św. za dar jaki ofiarowali dla naszego kościoła w postaci dwóch kompletów obrusów, na Adwent i Wielki Post. Dziękuję za wspaniałą współpracę podczas przygotowań do Pierwszej Komunii. Pani Justyna katechetka pragnie podziękować rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za zaangażowanie w przygotowania, pomoc, twórczą współpracę i okazywaną życzliwość. Jako proboszcz serdecznie dziękuję Pani Justynie katechetce za wielkie poświęcenie w przygotowaniu dzieci, za wkładane serce i poświęcony czas.
   • Serdecznie dziękuję parafianom za przygotowanie i ozdobienie drogi procesyjnej,
   • Dziękuję parafianom za zaangażowanie, ofiary i pomoc w tworzeniu i dekorowaniu ołtarzy,
   • Dziękuję druhnom i druhom z OSP w Gryźlinach za udział w procesji,
   • dziękuję Panu organiście,
   • Dziękuję ministrantkom i ministrantom,
   • Dziękuję dziewczynkom sypiącym kwiaty,  
   • Dziękuję za płatki kwiatów sypane na procesji.
   • Dziękuję dorosłym, młodzieży i dzieciom z udział w procesji,
   • Dziękuję Paniom za prowadzenie śpiewu.W sobotę 28 maja 2016 r. o godz. 19.00 spowiedź młodzieży przed sakramentem bierzmowania.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii. O dalszą troskę przed proszę rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Boga Pan Zdzisław Brzostek. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną
         życzliwość i pomoc.                                       

Myśl na nowy tydzień:

„Matka to jedyna osoba na świecie, która pokochała Cię zanim jeszcze Cię poznała”.

Ogłoszenia parafialne, 15 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn od So godz. 18.00.
 • W poniedziałek 16 maja 2016 r. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych Świąt.
 • W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w Zielonowie w każdą niedzielę o godz. 17.00 przy kapliczce.
 • W czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 16.30 próba dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. a o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
 • W sobotę 21 maja 2016 r. o godz. 13.00 spowiedź dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą.
 • Za posprzątanie kościoła i kawiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom państwa Abako i Rudzkich.  O dalszą troskę proszę rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
 • Serdecznie proszę o zbieranie płatków kwiatów na procesję w Boże Ciało.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i  pomoc.    

Myśl na nowy tydzień:

„Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas”.

 Starsze wpisy »