Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
Gryźliny 27
11-034 Stawiguda
tel. 89 5191 867

Ogłoszenia parafialne, 23 października 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

30 Niedziela Zwykła, 23 października 2016 r.

 • Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Misyjną i rozpoczynamy Tydzień Misyjny, czas modlitwy i wsparcia dla Misji i misjonarzy.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Pt o godz. 18.00. W So Msza św. ślubna o godz.
 • W październiku zapraszam na nabożeństwa różańcowe codziennie (oprócz poniedziałku)
  o godz. 17.30. Dzieci zapraszam w czwartek. Zapraszam dzisiaj na modlitwę różańcową do Zielonowa o godz. 15.00 przy kapliczce.
 • Za posprzątanie kościoła dziękuję rodzinie Pani Marioli Mówińskiej  o dalszą troskę  rodzinę Państwa Hetman.
 • Proszę o uporządkowanie grobów przy kościele i  terenu cmentarza.
 • Ofiary, które będą zbierane do puszki na cmentarzu będą przeznaczone na wywóz śmieci. Cmentarz jest utrzymywany wyłącznie z ofiar.
 • Dziękuję dzieciom z Oazy i szkolnego koła Caritas z Paniami Justyną Tyburską i Izabelą Nawacką za posprzątanie grobów wokół kościoła i na cmentarzu.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„Bóg nie zdej­mu­je ciężarów, wzmac­nia tyl­ko plecy”.

Ogłoszenia parafialne, 16 października 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 29 Niedziela Zwykła, 16 października 2016 r.

 • Na pomoc stypendialną dla utalentowanej młodzieży w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ubiegła niedzielę zebraliśmy 283 zł. Bóg zapłać!
 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pn.
 • W październiku zapraszam na nabożeństwa różańcowe codziennie (oprócz poniedziałku)
  o godz. 17.30. Dzieci zapraszam w czwartek. Zapraszam dzisiaj na modlitwę różańcową do Zielonowa o godz. 15.00 przy kapliczce.
 • O posprzątanie kościoła proszę rodziny Państwa Szulejko  z Ameryki.
 • Zapowiedzi przedślubne: Marcin Malinowski, kawaler, i Karolina Kocoń, panna, parafia w Gryźlinach –  zapowiedź pierwsza.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Boga Pani Halina Federewicz. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„Kochać trze­ba wszys­tkich. Lu­bić niekoniecznie”.

Ogłoszenia parafialne, 09 pździernika 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE      

 28 Niedziela Zwykła, 09 października 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVI Dzień Papieski. Ofiary zbierane do puszki będą przeznaczone na pomoc stypendialną dla utalentowanej młodzieży w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać!
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So godz. 18.00.
 • W październiku zapraszam na nabożeństwa różańcowe codziennie (oprócz niedziel)
  o godz. 17.30. Dzieci zapraszam w czwartek. Zapraszam dzisiaj na modlitwę różańcową do Zielonowa o godz. 15.00 przy kapliczce.
 • O posprzątanie kościoła proszę kolejne dwie rodziny z Ameryki.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                             

Myśl na nowy tydzień:

„Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać”.

Ogłoszenia parafialne, 02 października 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

27 Niedziela Zwykła, 02 października 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Pt o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w So.
 • We Wt wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, w Śr wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w Pt  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 • W październiku zapraszam na nabożeństwa różańcowe codziennie (oprócz niedziel) o godz. 17.30. Dzieci zapraszam w czwartek. Zapraszam dzisiaj na modlitwę różańcową do Zielonowa o godz. 15.00 przy kapliczce.
 • 07 października 2016 r. obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. O godz. 8.00 w kościele spowiedź dla uczniów szkoły w Gryźlinach. Odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.00 i adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • W następną niedzielę 09 października 2016 r. będziemy przeżywali XVI Dzień Papieski. Ofiary zbierane za tydzień do puszki będą przeznaczone na pomoc stypendialną dla utalentowanej młodzieży w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 • O posprzątanie kościoła proszę kolejne rodziny z Ameryki.
 • Dziękuję Panu Sołtysowi Adamowi Walkowiakowi za pomoc w przycięciu drzew przy kościele i na boisku.
 • Na pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech zebraliśmy 367 zł i 16 gr. Bóg zapłać.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„To nie to, że z wiekiem sta­jemy się dziećmi. Wiek po pros­tu po­kazu­je, ja­kimi dziećmi pozostaliśmy”.

Ogłoszenia parafialne, 25 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

26 Niedziela Zwykła, 25 września 2016 r. 

 • Nie będzie w tym tygodniu Mszy św. od Pn do So.
 • W Cz święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w So  - św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • Za  posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji dziękuję rodzinom Państwa Cichockch i Federewicz. Dziękuję Pani Bożenie Serafin za kwiaty do dekoracji kościoła
 • W  dzisiejszą niedzielę o godz. 10.30 Msza św. odpustowa w kaplicy szpitala w Ameryce, której patronuje św. Ojciec Pio.
 • Ofiary zbierane dzisiaj do puszki są przeznaczone na pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Bóg zapłać.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„ Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć”.

Ogłoszenia parafialne, 18 września 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

25 Niedziela Zwykła, 18 września 2016 r.

 • Nie będzie w tym tygodniu Mszy św. od Pn do Cz. Msze św. w Pt i So o godz. 18.00.
 • Dzieci, które chciałyby uczestniczyć w Oazie Dzieci Bożych i poznawać coraz bardziej Pana Boga, zapraszam na spotkanie w czwartek 22 września 2016 r. o godz. 16.30.
 • Za  posprzątanie kościoła dziękuję rodzinom Państwa Podgórskich i Kucińskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Cichockch i Federewicz.
 • W  następną niedzielę 25 września 2016 r. o godz. 10.30 Msza św. odpustowa w kaplicy szpitala w Ameryce, której patronuje św. Ojciec Pio.
 • Na spalony kościół we Florczakach w ubiegłą niedzielę zebraliśmy ofiary w wysokości 503 zł i 70 gr. Bóg zapłać!
 • Dziękuję Panu Jerzemu Flisowi za skoszenie trawy przy kościele, dziękuję Pani Celinie Czeczko za walkę z chwastami na cmentarzu.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            

Myśl na nowy tydzień:

„ Wiara jest miłością do te­go, co niewi­doczne; uf­nością w to, co niemożli­we i nieprawdopodobne”.

Ogłoszenia parafialne, 11 września 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 24 Niedziela Zwykła, 11 września 2016 r.

 • Nie będzie w tym tygodniu Mszy św. od Pn do So.
 • Za  posprzątanie kościoła dziękuję rodzinom Państwa Grodzińskich i Deptuła, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Podgórskich i Kucińskich.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dobrego roku szkolnego.

Myśl na nowy tydzień:

„Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się ”.

Ogłoszenia parafialne, 04 września 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 23 Niedziela Zwykła, 04 września 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Pt o godz. 18.00 (oprócz So).
 • W czwartek 08 września 2016 r. Święto  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej.
 • Dzieci, które chciałyby uczestniczyć w Oazie Dzieci Bożych i poznawać coraz bardziej Pana Boga, zapraszam na spotkanie w czwartek 08 września 2016 r. o godz. 16.30.
 •  W następną niedzielę 11 września 2016 r. odpust w Gietrzwałdzie.
 • W sobotę 10 września 2016 r. zapraszam na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wyjście o godz. 8.00 z kościoła w Gryźlinach. O godz. 16.00 Msza św. w bazylice gietrzwałdzkiej z błogosławieństwem dzieci. Zapraszam na tę Mszę św. wszystkich parafian i gości, szczególnie rodziny z dziećmi. Powrót z Gietrzwałdu we własnym zakresie. Proszę pamiętać o tych, którzy nie mają środka transportu.
 • Dziękuję Pani Celinie Czeczko za walkę z chwastami na cmentarzu, dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu.
 • O  posprzątanie kościoła proszę rodziny Państwa Grodzińskich i Deptuła.
 • Pan Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty parafialnej Ś.P. Stanisława Baniszewskiego. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dobrego roku szkolnego.

Myśl na nowy tydzień:

„Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi ”.

Ogłoszenia parafialne, 28 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE       

22 Niedziela Zwykła, 28 sierpnia 2016 r. 

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So (oprócz Cz).
 • W czwartek 01 września 2016 r. wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, dzień modlitw o pokój na świecie. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy walczyli i ginęli w obronie naszej Ojczyzny.
 • Również w czwartek 01 września 2016 r. o godz. 9.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
 • 02 września 2016 r. pierwszy piątek miesiąca –  odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 17.30. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • O  posprzątanie kościoła proszę dwie rodziny z Ameryki.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bardzo dobrego roku szkolnego.

Myśl na nowy tydzień:

„Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest”.

Ogłoszenia parafialne, 21 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

21 Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Nie będzie Mszy św. w tym tygodniu od Pn do So.
 • Druhny i druhowie z OSP Gryźliny dziękują za serdeczne i hojne przyjęcie w czasie kwesty.
 • Za posprzątanie kościoła i dekorację serdecznie dziękuję rodzinie Pani Izabeli Nawackiej i rodzinnie Państwa Cieloch.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Cza­sem o by­le cień człowiek ma żal do człowieka, a życie jak osioł ucieka”.

 Starsze wpisy »