Wyszukiwarka

Msze święte

Gryźliny:
Dni powszednie godz. 18:00
Niedziela godz. 8:30, 12:00

Szpital w Ameryce:
Niedziela godz. 10:30

Dane kontaktowe

Parafia Św. Wawrzyńca
Gryźliny 27
11-034 Stawiguda
tel. 89 5191 867

Ogłoszenia parafialne, 21 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

21 Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Nie będzie Mszy św. w tym tygodniu od Pn do So.
 • Druhny i druhowie z OSP Gryźliny dziękują za serdeczne i hojne przyjęcie w czasie kwesty.
 • Za posprzątanie kościoła i dekorację serdecznie dziękuję rodzinie Pani Izabeli Nawackiej i rodzinnie Państwa Cieloch.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Cza­sem o by­le cień człowiek ma żal do człowieka, a życie jak osioł ucieka”.

Ogłoszenia parafialne, 14 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

20 Niedziela Zwykła, 14 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do Pt o godz. 18.00.
 •  W poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej). Msze św. o godz. 8.30 i 12.00. Po każdej Mszy św. poświęcenie owoców, kwiatów, ziół, kłosów zbóż.
 • Druhny i druhowie z OSP Gryźliny tradycyjnie, jak co roku będą w dzisiejszą niedzielę kwestować w Gryźlinach i  Zielonowie. Druhowie proszą o serdeczne i hojne przyjęcie. Warto wspierać tych,  co czuwają nad naszym bezpieczeństwem i niosą pomoc w różnych sytuacjach.
 • W imieniu Pana Sołtysa, Rady Sołeckiej, Pana Radnego, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP  zapraszam na Festyn Rodzinny w Gryźlinach, który odbędzie się sobotę 20 sierpnia 2016 r. Świętowanie rozpocznie się Mszą świętą odpustową ku czci Świętego Wawrzyńca. Pragniemy podziękować naszemu Patronowi za opiekę nad naszą parafią i prosić o dalsze Jego stawiennictwo przed Bogiem. Serdecznie zapraszam. Następnie zapraszam o godz. 16.00 na plac za świetlicą w Gryźlinach na festyn rodzinny. W programie: występy artystyczne, blok zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych, ognisko z kiełbaskami, poczęstunek, stoiska handlowe. Gorąca zapraszam i do zobaczenia.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję Pani Reginie Imielskiej i rodzinie Państwa Koper, o dalszą troskę proszę rodzinę Pani Izabeli Nawackiej i rodzinę Państwa Cieloch.
 • Dziękuję Pani Grażynie Baniszewskiej za kwiaty do kościoła, dziękuję Panu Jerzemu Flisowi za skoszenie trawy przy kościele i plebanii.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                             
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic”.

Ogłoszenia parafialne, 07 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 19 Niedziela Zwykła, 07 sierpnia 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do Pt o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w So.
 • W Pn wspomnienie św. Dominika, we Wt święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, w Śr święto św. Wawrzyńca, w Pt wspomnienie św. Klary.
 • W Śr przypada Uroczystość Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, patrona naszej parafii. Odpust w naszej parafii będziemy przeżywali w sobotę 20 sierpnia 2016 r., na który serdecznie zapraszam.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinie Pani Marii Żabińskiej i rodzinnie Państwa Sokal-Flis, o dalszą troskę proszę Panią Reginę Imielską i rodzinę Państwa Koper.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź trzecia.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Je­dyne, cze­go nam pot­rze­ba, abyśmy sta­li się dob­ry­mi fi­lozo­fami, to zdol­ność do dzi­wienia się światem”.

Ogłoszenia parafialne, 31 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 18 Niedziela Zwykła, 31 lipca 2016 r.

 • W sierpniu obchodzimy 72 rocznicę Powstania Warszawskiego. W modlitwie pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli w bohaterskiej walce.
 • Msze św. w tym tygodniu od Wt do So o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. w Pn.
 • 05 sierpnia 2015 r. pierwszy piątek miesiąca –  odwiedziny u chorych od godz. 10.00. Spowiedź w kościele będzie od godz. 17.30. Spowiedź w Szpitalu w Ameryce o godz. 14.00.
 • Miesiąc sierpień to czas troski o trzeźwość naszego narodu. Niech modlitwa i podjęta abstynencja od alkoholu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę.
 • W Cz wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, w So Święto Przemienienia Pańskiego.
 • Na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za nasze bezpieczne podróże w ubiegłą niedzielę złożono ofiary wysokości 555 zł.  Bóg zapłać.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Pana Grzegorza Żabińskiego i Państwa Klucewicz, o dalszą troskę proszę rodzinę Pani Marii Żabińskiej i rodzinę Państwa Sokal-Flis.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź druga.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie”.

Ogłoszenia parafialne, 24 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

17 Niedziela Zwykła, 24 lipca 2016 r.

 • W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy świętej poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za bezpieczne podróże.
 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W Pn święto św. Jakuba, we Wt wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców NMP, dzień wdzięczności Rodzicom, Babciom, Dziadkom i Emerytom, w Pt wspomnienie św. Marty.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Sokołowskich i  Pana Piotra Żabińskiego, o dalszą troskę proszę rodziny Pana Grzegorza Żabińskiego i Państwa Klucewicz.
 • Dziękuję Pani Jadwidze Tomiałojć za uporządkowanie grobów przy kościele.
 • Proszę o skoszenie trawy na cmentarzu.
 • Zapowiedzi przedślubne: Rafał Tadeusz Klucewicz, kawaler, parafia w Gryźlinach i Patrycja Wioleta Wieczorek, panna, parafia w Orzechowie – zapowiedź pierwsza.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Naj­lep­szym wyjściem z trud­nej sy­tuac­ji jest przejście przez nią”.

Ogłoszenia parafialne, 17 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

 16 Niedziela Zwykła, 17 lipca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W Śr wspomnienie bł. Czesława, w Pt święto św. Marii Magdaleny, w So – święto św. Brygidy
       patronki Europy.
 • W następną niedzielę 24 lipca 2016 r., po każdej Mszy świętej poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będą zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za bezpieczne podróże.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Wilk, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Sokołowskich i Piotra Żabińskiego.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Zdro­wy rozsądek to rzecz, której każdy pot­rze­buje, mało kto po­siada, a nikt nie wie, że mu brakuje”.

Ogłoszenia parafialne, 10 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

15 Niedziela Zwykła, 10 lipca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • O posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Tyburskich, Gendek i Broch, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Kania i Wilk.
 • Dziękuję Panu Jackowi Pertkiewiczowi za naprawienie głównych drzwi w kościele.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.
 • Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do siebie Panią Teresę Cegiełka. Msza św. w 30 dzień od śmierci będzie odprawiona 28 lipca (czwartek) 2016 r. o godz. 18.00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

Myśl na nowy tydzień:

„Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy ”.

Ogłoszenia parafialne, 03 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE        

14 Niedziela Zwykła, 03 lipca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Tyburskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Salutzkich i Balcerczyk.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                            
 • Życzę dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów.

Myśl na nowy tydzień:

„Ucz swo­je dzieci mil­czeć. Mówić nauczą się same”.

Ogłoszenia parafialne, 19 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12 Niedziela Zwykła, 19 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • W czwartek 23 czerwca 2016 r. obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim Ojcom życzymy by wpatrzeni w Boga Ojca – wzór ojcostwa z miłością, zapałem, entuzjazmem, wielkodusznie i hojnym sercem realizowali ojcowskie powołanie.
 • W piątek 24 czerwca 2016 r. Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.
 • W piątek 24 czerwca 2016 r. o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Dziękuję młodzieży z Domu dla Dzieci w Gryźlinach i Panu Kazimierzowi Steficowi za porządkowanie terenu wokół kościoła po piątkowej wichurze.
 • Za posprzątanie kościoła i kwiaty do dekoracji serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Grabowskich, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Kocoń i Karkulowskich .
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                               

Myśl na nowy tydzień:

 „Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć”.

Ogłoszenia parafialne, 12 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

11 Niedziela Zwykła, 12 czerwca 2016 r.

 • Msze św. w tym tygodniu od Pn do So o godz. 18.00.
 • Na dokończenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w poprzednią niedzielę zostały zebrane ofiary w wysokości 143 zł i 67 gr.  Bóg zapłać.
 • W czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zapraszam na nabożeństwa czerwcowe w kościele, codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękuję rodzinom Państwa Wójcik, o dalszą troskę proszę rodziny Państwa Grabowskich.
 • Dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu.
 • Dziękuję za składane ofiary na utrzymanie parafii oraz za wszelką okazywaną życzliwość i pomoc.                              

Myśl na nowy tydzień:

Zwy­cięzca­mi w miłości są po­kona­ni przez miłość”.

 Starsze wpisy »